2017 LYS Matematik ve Geometri Konuları

Matematik

 • Mantık
 1. Önermeler ve Bileşik önermeler
 2. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
 • Bölme ve Bölünebilme
 1. Doğal sayılarda bölen kalan ilişkisi
 2. Bölünebilme Kuralları
 3. Öklit Algoritması
 • Modüler Aritmetik
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 1. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
 2. İkinci Dereceye dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
 3. İkinci Dereceden Bir bilinmeyenli Eşitsizlikler
 4. İkinci Dereceden Bir bilinmeyenli Eşitsizlik sistemleri
 • Üstel ve  Logaritmik Fonksiyonlar
 1. Üstel Fonksiyon
 2. Logaritma Fonksiyonu
 3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 1. Gerçek Sayı Dizileri
 2. Aritmetik Diziler
 3. Geometrik Dİziler
 • Limit ve Süreklilik
 1. Soldan ve Sağdan Limit
 2. Limit Özellikleri
 3. Trigonometrik Fonksiyonların Limiti
 4. Özel Tanımlı fonksiyonların Limiti
 5. Sonsuz için Limit ve sonsuz limit
 6. Limitte belirsizlikler (0/0 , ∞/∞ )
 7. Süreklilik
 • Türev
 1. Türev Kavramı ve Süreklilik İlişkisi
 2. Soldan ve Sağdan Türev
 3. Türev Alma Kuralları
 4. Türevin Fiziksel Yorumu
 5. Birinci Türevin Grafik yorumu
 6. artan ve azalan fonksiyonlar
 7. Ekstremum Noktalar
 8. Maksimum ve Minimum Problemleri
 9. İkinci Türevin Geometrik Yorumu
 10. Düşey ve Yatay Asimptot
 • İntegral
 1. Belirsiz İntegralin Özellikleri
 2. İntegral Alma Kuralları
 3. Belirli İntegralin uygulamaları
 4. Özel tanımlı fonksiyonların İntegralleri
 5. İntegral Alan hesabı
 • Veri sayma , Olasılık
 1. Tekrarlı permütasyon
 2. Dönel (Dairesel Permütasyon)
 3. Deneysel ve Teorik Olasılık
 • **  9. ve 10. sınıf konularıda Lys ye dahildir. Fonksiyonlar . Polinomlar . İkinci Dereceden Denklemler .Parabo ve Karmaşık Sayılar

Geometri

 • Üçgenler
 • Dörtgenler
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Trigonometri
 1. Yönlü Açılar
 2. Trigonometrik Fonksiyonlar
 3. İki açının ölçüleri toplamı ve farkının trigonometrik değeri
 4. yarım açı formülleri
 5. dönüşüm formülleri
 6. Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler
 1. Analitik Düzlemde Temel dönüşümler
 2. Öteleme, yansıma , dönme ve bunların bişelimlerini içeren uygulamalar
 • Analitik Geometri
 1. Doğrunun Analitik incelenmesi
 2. Çemberin Analitik incelenmesi
 3. Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik incelenmesi
 • Vektörler
 1. Standar birim vektörler ve iç çarpım
 2. Bir doğrunun vektörel denklemi
 3. vektörlerle ilgili uygulamalar
 • Uzay Geometri
 1. Uzayda Doğru ve Düzlemler
 2. Katı Cisimler

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir